Skip to main content

Brendovi u ponudi

Sa više od 350 različtih dobavljača delova (uključujući u tu cifru i skoro 100 njih sa teritorije Poljske), od kojih su neki i dobavljači originalnih delova namenjenih za ugradnju na proizvodnim linijama vozila. Za neke od pomenutih dobavljača smo jedini kupci mi.