Skip to main content

O SRL brendu

Veliki broj proizvoda raznih proizvođača trenutno se nudi na tržištu rezervnih delova. Brendovi privatnih distributera postaju sve popularniji . Jedan od njih je i brend SRLine (Selected Replacement Line) koji je kompanija Polcar kreirala 2007. godine. Utvrđena pozicija Polcar-a i višegodišnje iskustvo u industriji omogućili su nam stvaranje marke pažljivo odabranih proizvoda koji udovoljavaju bezbednosnim zahtevima i važećim standardima kvaliteta, tj. TUV, AMTAC, itd.

Uzimajući u obzir promene koje se dešavaju na automobilskom tržištu, lako je primetiti da kompanije koje proizvode originalne delove isporučuju svoje proizvode proizvođačima automobila koji ih, nakon pakovanja u markiranu ambalažu, prodaju po cenama mnogo puta većim . Stvarajući brend SRLine, zbog pažljivog odabira proizvođača i njihovih proizvoda, omogućavamo kupcima pristup delovima prve ugradnje ili jednako visokog kvaliteta, čija cena je zahvaljujući manjim maržama znatno niža i bolje odgovara tržišnim stvarnostima .

Sve delove koji se nude pod robnom markom SRLine proizvode fabrike koje sarađuju sa poznatim evropskim trgovinskim brendovima i sa kojima Polcar sarađuje duži niz godina.

Naša dugoročna saradnja i stalna statistika žalbi daju nam pravo da ove proizvode razlikujemo kao „ Izabrana zamena “, što u prevodu znači „alternativni delovi sa odabranim kvalitetom“.

Zadovoljstvo nam je što možemo da objavimo da je u 2017. godini prodato preko 3 miliona proizvoda SRL, a automobili sa ugrađenim delovima brenda SRL krstare putevima gotovo svih evropskih zemalja već više od 10 godina.

Više informacija: www.srline.com